Ανάλυση του λευκού φωτός

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Σχέδιο μαθήματος για την Στ Δημοτικού, για την ανάλυση του λευκού φωτός στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Χρησιμοποιείται το εικονικό εργαστήριο του PhET Color Vision. Παρουσιάζονται επίσης εφαρμογές δημιουργίας χρωμάτων στις οθόνες των υπολογιστών και στους εκτυπωτές.
Tags
Author ymichas
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to ymichas (http://graasp.eu/ils/5550459e58351538d11ecbf2?lang=el)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:11
Updated at August 06, 2015 11:48

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.