Κυκλώματα με σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες σε ένα σπίτι, σε σειρά ή παράλληλα; Ο ρόλος σου είναι να ανακαλύψεις, ακολουθώντας απλά βήματα, ποιό είδος συνδεσμολογίας είναι το κατάλληλο.
Tags
Author pankritikos
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to pankritikos (http://graasp.eu/ils/55355310e66b2ef14998af54?lang=en)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:12
Updated at August 06, 2015 11:49

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.