ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Σχέδιο μαθήματος για τη Στ΄ τάξη του Δημοτικού, για τη λειτουργία του ματιού.
Author Νίκος Παπαδημητρίου
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to Νίκος Παπαδημητρίου (http://graasp.eu/ils/556ca70458351538d11fbe30?lang=el)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:13
Updated at August 06, 2015 11:49

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.