Φως και χρώμματα

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Ο θαυμαστός κόσμος της σύνθεσης των βασικών χρωμάτων. Οι μαθητές με βάση τις ιδιότητες του φωτός εξετάζουν τους συνδυασμούς των βασικών και των συμπληρωματικών χρωμάτων ,με ή χωρίς την παρουσία φίλτρων απορρόφησης και διαπιστώνουν την διαφορά μεταξύ της θεωρίας και της πραγματικότητας.    
Tags
Author pan
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to pan (http://graasp.eu/ils/550bb68b680bfb937acf398b?lang=el)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:14
Updated at August 06, 2015 11:49

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.