Πώς είναι συνδεδεμένα τα φωτιστικά σε ένα σπίτι

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Σε αυτό τον Μαθησιακό Χώρο Διερώτησης οι μαθητές θα πραγματοποίησουν μια επιστημονική διερεύνηση, ώστε να συλλέξουν αρκετά στοιχεία και να αποφασίσουν τελικά ποια είναι η καταλληλότερη συνδεσμολογία των φωτιστικών σε ένα σπίτι. 
Tags
Author Nikoletta Xenofontos
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to Nikoletta Xenofontos (http://graasp.eu/ils/54be218151830bd46a666b82?lang=el)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:13
Updated at August 06, 2015 11:49

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.