Calendario das especies. Proxecto de ciencia cidadá

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Todos os anos coñecemos o cambio de estación seguindo parámetros astronómicos, pero as condicións climatolóxicas dan a pauta da foliación, floración e frutificación das especies vexetais ou a aparición de animais na nosa contorna. Por iso, o calendario dos seres vivos pretende recoller datos para valorar se as condicións climatolóxicas en diferentes lugares e épocas inflúe realmente no desenvol...
Tags
Author Jose Viñas
License Creative Commons Attribution-NonCommercial
Attribute to Jose Viñas (http://vishub.org/users/jose-vinas)
Language Spanish
Created at December 27, 2016 19:29
Updated at December 28, 2016 12:30

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.