Ραδιενέργεια: Είναι πάντα βλαβερή για τους ανθρώπους;

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Σε αυτήν την άσκηση οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εξ'αποστάσεως έναν ανιχνευτή Geiger-Muller προκειμένου να μελετήσουν την απορρόφηση της ραδιενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο έκθεσης, την απόσταση από τη πηγή και την ύπαρξη απορροφητών.
Tags
Author tsourlidaki
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
Attribute to tsourlidaki (http://graasp.eu/ils/54b8d81c51830bd46a666965?lang=en)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:14
Updated at August 06, 2015 11:49

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.