Plärts! 2015

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Tänase õppetüki teemaks on üleslükkejõud. Teema õppimiseks töötad läbi uurimistsükli, mis koosneb viiest uurimisetapist (suunaseadmine; küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; järeldamine; arutelu), ning omandad teadusliku uurimuse läbiviimiseks olulised oskused. Lisaks saad teha katseid virtuaalses laboris „Plärts!" ning koguda tõendeid täpselt samamoodi nagu päris teadlased.
Author leosiiman
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to leosiiman (http://graasp.eu/ils/552cc1c3680bfb937acf42c0?lang=et)
Language Others
Created at August 05, 2015 13:04
Updated at August 06, 2015 11:45

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.