Kas on hea olla ilus? 2015

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Õpid kui tähtis on evolutsiooni mõistmiseks aru saada loodusliku ja sugulise valiku protsessidest. Nende teemade õppimiseks töötad läbi uurimistsükli, mis koosneb viiest uurimisetapist (suunaseadmine; küsimuste ja hüpoteeside püstitamine; uurimine; järeldamine; arutelu). Lisaks bioloogia õppimisele omandad ka teadusliku uurimuse läbiviimiseks vajalikud oskused. Samuti on Sul hea võimalus l...
Author leosiiman
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to leosiiman (http://graasp.eu/ils/552e3ad148699dbacf4fa87a?lang=et)
Language Others
Created at August 05, 2015 12:59
Updated at August 06, 2015 11:42

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.