...υπό σκιάν

Type Excursion (Interactive Presentation)
Description Το φαινόμενο της σκιά ήταν ανέκαθεν ξεκαθαρισμένο ως απουσία φωτός. Ο Αριστοτέλης, μάλιστα, είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας σφαιρικής γης πιστεύοντας ότι οι καμπύλες γραμμές στη σεληνιακή επιφάνεια δημιουργούνται από τη σκιά μιας σφαιρικής γης, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και το φεγγάρι (Grant 2011, p.95). Η παρούσα διδακτική πρόταση, για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητ...
Tags
Author Nikolaos Nerantzis
Uploaded by ViSH
License Creative Commons Attribution
Attribute to Nikolaos Nerantzis (http://graasp.eu/ils/54aae17051830bd46a6664f7?lang=en)
Language Others
Created at August 05, 2015 12:48
Updated at August 06, 2015 11:36

A SCORM package is a collection of files which are packaged according to an agreed standard for learning objects. SCORM packages are zip files that can be integrated in any LMS (Learning Management System) that supports the standard (Moodle, Blackboard, …) and that can be used for presenting multimedia content and as assessment tools. Thus, you can integrate your Virtual Excursion in Moodle and other LMSs by downloading it as SCORM.