Zaur Amikishiyev
    iOS, programming, ruby-on-rails

Zaur Amikishiyev

Zaur Amikishiyev is on ViSH
Occupational field Science
Organization
Website /users/zaur-amikishiyev/profile
Birthday
City
Country